گچ پلیمری

پودر ماستیک تحت لیسانس ترکیه

معماری هستی

پودر ماستیک برای ایجاد سطح صاف و جلوگیری از ایجاد حالت سایه روشن و نمایان شدن محل درزها (که حاصل اختلاف نوع مصالح زیر رنگ می باشد) پس از عملیات درزگیری و قبل از رنگ آمیزی به کار می رود.پودر ماستیک جهت بهبود خواص صوتی و حرارتی دیوار موجود و یا به عنوان گچ و خاک و سفید کاری به کار می رود.این محصول مناسب جهت اجرای بتونه کاری و آماده سازی سطوح گچی (جایگزین مخلوط رنگ ، مل و … ) برای انواع رنگهای روغنی ، پلاستیک و اکرلیک و … می باشد.


پودر ماستیک در بسته بندیهای 5و20کیلو گرم به صورت پودر آماده ترکیب با آب عرضه می گردد.

زمان استفاده90دقیقه
 وزن بسته  kg20 و kg5
 مقدار مصرفی kg/m^2 1به ازای هر mm1ضخامت
 وزن مخصوص  kg/m^3 750
 مقاومت فشاری  حداقل N/〖mm〗^22.5
 مقاومت خمشی  حداقل N/〖mm〗^21
 گیرش اولیه  150-120دقیقه
 مقدار آب اختلاطی  LT 7-6.5 آب به ازای kg10 پودر
طراحی و توسعه توسط میثم