گچ پلیمری

پروژه گچ پلیمری فریدونکنار

پروژه اجرای گچ پلیمری

اقای محسنی فریدونکنار ساختمان 20 واحدی واقع در فریدونکنار

اجرای گچ زیر و روی کار تمامی واحد ها

تاریخ اتمام پروژه 1396

طراحی و توسعه توسط میثم